EEÜÜ ühendab erinevatesse kristlikesse kirikutesse kuuluvaid üliõpilasi ja vilistlasi ning on avatud kõigile üliõpilastele.

EEÜÜ eesmärk on tuua esile kristluse aktuaalsust üliõpilaste keskel. Evangeelsed üliõpilased ei taha jätta vaka alla sõnumit, mis on muutnud nende elu, vaid soovivad seda jagada kõigiga, kes otsivad elule mõtet.

EEÜÜ lõid 1991. aastal üliõpilased, kes pidasid tähtsaks kuulutada sõnumit Jeesusest Kristusest koolikaaslastele.

EEÜÜ on rahvusvahelise organisatsiooni IFES (International Fellowship of Evangelical Students) liige alates 1999. aastast.

EEÜÜ õpetusliku aluse moodustavad alljärgnevad ristiusu põhitõed:

Isa, Poja ja Püha Vaimu ühtsus Kolmainu Jumalas
Jumala Suveräänsus loomises, ilmutuses, lunastuses ja viimses kohtus
Piibli jumalik inspireeritus ja täielik usaldatavus ning tema kõrgeim autoriteet kõikides usku ja eluviise puudutavates küsimustes

Järgnev on väljavõte meie rahvusvahelise organisatsiooni IFES-i (International Fellowship of Evangelical Students) prioriteetidest, mille on sõnastanud meie endine juht Lindsay Brown. Nendest prioriteetidest juhindub ka EEÜÜ.

1. Jumal otsib inimesi, kellel on eelkõige alandlik süda, mitte osavad strateegiad. Kogu IFES-i ajalugu on põimitud läbi lugudest, kuidas Jumal on kasutanud amatööre, algajaid, kes on lihtsalt armastuses tegutsenud, et kuulutada Kristusest ja kel pole olnud eriti suurt teoloogiliste teadmiste pagasit.

2. Palve on tähtis. Me julgustame tudengeid palvetama väga konkreetselt oma sõprade ja ümbritsevate inimeste pärast, mitte niivõrd ülikooli pärast üldiselt. Inimesed saavad pöörduda vaid siis, kui Jumal sekkub nende ellu. Seetõttu on oluline, et lisaks isiklikule tunnistamisele me ka palvetame väga konkreetsete inimeste eest. Palvetamisel võivad toeks olla palvegrupid (sh palvekolmnurgad).

3. Parimad evangelismivõimalused kasvavad välja isiklikest suhetest. Meie eeskujuks on Jeesus, kes lähenes inimestele individuaalselt. Paraku paljud kristlastudengid eelistavad ülevalt alla suhtumist (massilised fliaieritejagamised või kuulutamine ilma kuulamiseta), samas kui Jeesus esitas pigem küsimusi, enne kui hakkas avama tõde iseendast.

4. Evangelismi keskpunkt pole mitte oskuslike tehnikate kasutamine, vaid soov tuua inimesed Kristuse juurde. Mõnikord võime olla niivõrd haaratud põnevast filosoofilisest vaidlusest, et unustame sõpradele tutvustada Jeesuse isikut. Kuid evangelism eeldab, et me keskenduksime just evangeeliumile: sõnumile Jeesusest Kristusest.

5. Loomingulisuse olulisus. Jeesus kasutas ära tavasituatsioone, vesteldes inimestega seal, kus nemad olid. Kui Jeesus elaks meie ajastul, võiks küsida: kus oleks Jeesus, kui ta oleks ülikoolis?

6. Lähtumine vajadustest. Selleks, et jõuda evangeeliumiga inimesteni, tuleb hoolega kuulata ja analüüsida, mis on vajadused, millised on need olukorrad, kus inimesed on.

7. Iga inimene on evangeliseerimistöös oluline. Ülesanne rääkida sellest, mida Jeesus on teinud, ei ole üksnes väljapaistvatel kohtadel olijatel, vaid igaühel. Meil igaühel on tutvusringkond, kelleni ulatume üksnes meie ja mitte keegi teine.

8. Meie organisatsiooni üritused on evangeelse suunitlusega. Olgu need hingehoidliku kallakuga või apologeetilised (kristlikke põhitõdesid argumenteerivad), kõik see, mida teeme, peab kandma endas evangeelset fookust.

9. Kasutame ülikooli kontekstist tulenevaid võimalusi. Lähtume üliõpilaste vajadustest, huvidest, ajakavast. Evangeeliumi saab kuulutada ka mitmesugustes huvigruppides, tudengiorganisatsioonides, kaastudengitega sportides jm.

10. Akadeemilist kalendrit saab kasutada ära evangeelsete ürituste planeerimisel. Kooliaasta algus on tähtsaim hetk, mil on võimalik luua kontakt uute tudengitega. Samuti võivad jõulud ja ülestõusmispühad anda võimaluse pöörata tähelepanu ristiusu kesksele sõnumile. Talve- ja suvevaheaeg annavad võimalusi mitmesuguste ettevõtmiste korraldamiseks.

Peamine on olla loomulik ja kasutada võimalusi, mida Jumal meie teele saadab.

Kui tahad toetada Jumala Sõna tudengite hulka viimist, saad seda teha ülekannetega meie arveldusarvetele:

Arveldusarved:

Üldkonto (toetused töötegijatele): EE352200001120215897

Tallinna konto (osakonna tegevuse toetus): EE122200001120215923

Tartu konto (osakonna tegevuse toetus): EE102200001120203252

 

EEÜÜ Juhatuse koosseis:

Mari Järg, Innar Kruglov ja Maire Latvala.

 

 

 

 

Põhikiri